Lede til Jesus, Leve i Ham


Indre Mission i Svendborg er et åbent, kristent fællesskab, hvor alle er velkomne. Vores fællesskab bærer tydeligt præg af, at vi tror på Jesus Kristus, som ham der kan frelse os til livet på den nye jord. Indre Mission er en bevægelse indenfor den danske folkekirke og har aktiviteter for alle aldersgrupper: Klubber for børn, teenager og unge, og mødearrangementer der henvender sig mere til voksne og ældre. Hvis du har spørgsmål eller andet, er du meget velkommen til at kontakte den relevante kontaktperson. Kontaktnumre findes under kontakter.

Aktivitet

Den traditionelle grundstamme i Indre Missions arbejde har i mange år været samfundet. Et møde og aktivitetsfællesskab for voksne. Det var gruppen der bar arbejdet, både praktisk, åndeligt og økonomisk. Men tingene er i opbrud i vores tid! Vort fulde navn: Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, lyder højtideligt. Sådan er det jo ofte med officielle navne. Her understreger navnet at Indre Mission er en del af kirken i Danmark, dvs. folkekirken som evangelisk Luthersk kirke. Med navnet slås det også fast at det handler om en forening. Det gør det imidlertid ikke i ordets traditionelle brug. Der er ingen medlemsfortegnelse i Indre Mission. Jeg ynder at kalde Indre Mission for en græsrodsbevægelse i kirken. En græsrodsbevægelse revser det den er oppe imod. Der er noget protestbevægelse over det. En åndelig stivnet folkekirke har ofte været god grobund for Indre Mission. Der var brug for et alternativ samling og der kom Indre Missions møder ind. Bevægelsen har kaldet og udsendt en lang række medarbejdere, som vi lokalt kan trække på til forkyndelse og undervisning. Indre Mission i Svendborg er altså en del af den landsdækkende og 150 årige gamle bevægelse.

Kalender

Kontakt

Mødested:
"Huset"
Mølmarksvej 195
5700 Svendborg

Samfundet
Samfundsformand Lisbeth Worm Hansen
Email: lisbeth.worm.hansen@gmail.com
Tlf. 22 79 14 79

Indre Mission Ungdom
Formand Lisbeth Worm Hansen
Email: lisbeth.worm.hansen@gmail.com
Tlf. 22 79 14 79

Created by